Check je Gesprek Tool

30 keer bekeken

Graag brengen we de definitieve versie van de Check je Gesprek Tool, het Validatieverslag en het daarbij behorende Onderzoeksrapport bij u onder de aandacht.

Beste relatie,

Graag brengen we de definitieve versie van de Check je Gesprek Tool, het Validatieverslag en het daarbij behorende Onderzoeksrapport bij u onder de aandacht. Deze producten hebben we ontwikkeld in één van de leerateliers van onze Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland, namelijk het leeratelier Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling & Empowerment.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de projectleider van dit leeratelier, Y.vanPouderoijen@stichtinggroeimee.nl, of met tineke.dewit@inholland.nl.

De Check je Gesprek Tool helpt bij het gesprek tijdens het uitvoeren van de Meldcode

Het krachtige gesprek met ouders

     

Check je Gesprek Tool

Validatieverslag

Onderzoeksrapport Meldcode & Partnerschap

Professionals die werken met jeugd en gezinnen zijn verplicht om bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de Wet Meldcode toe te passen. De Meldcode is een stappenplan dat professionals moeten doorlopen bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Professionals die de stappen van de Meldcode toepassen voelen zich echter vaak handelingsverlegen in het uitvoeren ervan. Vooral bij stappen waarin zij met de gezinnen in gesprek gaan over de situatie (Van Pouderoijen, Hermens & Van Dijk, 2023).

Bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Holland heeft Yvonne van Pouderoijen e.a. praktijkgericht onderzoek verricht naar de Meldcode & Partnerschap. Dit onderzoek laat zien dat het toepassen van de Meldcode in partnerschap met ouders veel meer is dan het uitvoeren van een stappenplan. Uit de ervaring van diverse professionals betrokken bij dit onderzoek komt naar voren dat de Meldcode naar hun inzicht omschrijft wat ze bij vermoedens van onveiligheid in een gezin moeten doen maar niet hoe ze dat moeten doen. Zeker als het gaat om het partnerschap met ouders.

Daarom is de Check je Gesprek Tool ontwikkeld die professionals die werken met de Meldcode helpt om succesvol partnerschap in het gesprek met ouders te realiseren en te behouden. Hoe? Door 5 stappen te doorlopen.

De Check je gesprek Tool is opgebouwd uit 5 onderdelen nl:

 

 

Met deze check in 5 stappen bouw je succesvol aan partnerschap.

De Check je Gesprek Tool is in de praktijk getest door diverse professionals werkzaam met ouders en jeugdigen in zowel het onderwijs, gemeenten als professionals werkzaam bij zorgaanbieders. De resultaten zijn positief. De Check je Gesprek Tool is per direct gratis te downloaden en bevat tips voor succesvol partnerschap in gesprek met ouders tijdens het toepassen van de Meldcode.

Link Check je Gesprek Tool: klik hier

Link naar het Validatieverslag: klik hier

Link naar Onderzoeksrapport Meldcode & Partnerschap: klik hier

Wil je meer weten over de Check je Gesprek Tool of een training volgen over de Meldcode waarin je ook getraind wordt in het werken met deze tool, neem contact op met y.vanpouderoijen@stichtinggroeimee.nl of kijk voor meer informatie: https://www.stichtinggroeimee.nl/trainingscentrum/training-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/

 

 

Cookie-instellingen