Live-actualiteitencollege Wat is sociaal werk eigenlijk waard?

Marga Buurman 26-03-2024

Begin

25-04-2024 om 14:30

Einde

25-04-2024 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Actualiteitencollege ‘Wat is sociaal werk eigenlijk waard?’

Wat is het sociaal werk eigenlijk waard? Hoe maak je als sociaal werker zichtbaar welke positieve veranderingen je hebt op het leven van mensen en op de lokale samenleving, terwijl het niet altijd lukt om dit in cijfers weer te geven? Hoe kun je als beleidsadviseur sociaal beleid bij een gemeente verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het sociaal beleid, zonder dat het een plichtmatige cijfermatige exercitie wordt? En, hoe betrek je inwoners en professionals bij het in beeld brengen van de waarde van het sociaal beleid?

Met deze vragen gaan we aan de slag in het actualiteitencollege ‘Wat is sociaal werk eigenlijk waard?’. We gaan met elkaar op zoek naar manieren van verantwoorden en impact aantonen die recht doet aan:

  1. wat professionals en bewoners ervaren als de waarde van het sociaal beleid en het sociaal werk,
  2. wat overheden aan informatie nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen over het sociaal beleid, én
  3. de wens van professionals om zo veel mogelijk impact te hebben op de levens van mensen.

In het actualiteitencollege belichten we verschillende manieren van kijken naar de waarde van het sociaal werk. Daarna gaan we met elkaar in discussie en kijken we naar dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven, waaronder die van gemeenteraadsleden, sociaal werkers, managers van zorg- en welzijnsorganisaties en beleidsadviseurs van gemeenten.

Aanmelden kan via deze link of via bovenstaande aanmeldknop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Cookie-instellingen