Onderzoeksagenda 2024

Het volgende overzicht toont de programma's en de onderzoeken die wij als Kennisplatform / het lectoraat Empowerment & Professionalisering in 2024 uitvoeren samen met het werkveld en het onderwijs. Vanuit onze empowerment-visie volgt, dat in ieder onderzoek de vragen van de uitvoerende professionals en de bewoners om wie het gaat centraal staan. Klik hier voor achtergrondinformatie van de projecten.

Cookie-instellingen