Publicaties

Het Kennisplatform Empowerment & Professionalisering presenteert hier aan u de uitkomsten van onderzoek dat zij en partners in Noord-Holland en landelijke partners uitvoeren. 

2024

- Van Schie, L., Goorden, O. (2024, mei). Stappenplan. Jij & je netwerk. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Van Schie, L., Goorden, O. (2024, mei). Zo licht als kan: Een handreiking voor professionals bij gebruik van het stappenplan om professionele zorg rondom gezinnen af te bouwen. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Van der Ent, B., Nieuwenhuizen, L., Kesic, J. (2024, april). Verbinden, vertrouwen en versterken in Noord-Nederland. Friend4Friend.

- Slootman, M., Kappe R., Uitman, S., Hermens, N., De Jong, M., Klinkenberg, L., Oostdijk, C., Rebac, S. Thölke J. (2024, april). Bouwen aan Binding, Magazine voor Studentenwelzijn en Hogeschoolparticipatie. Hogeschool Inholland.

- Brinkhuijsen, A., Hermens, N. (2024, april). Tips voor het werven van mensen voor deelname aan rookstopinterventies. Hogeschool Inholland.

- Brinkhuijsen, A., Steenvoorde, J. (2024, maart). Blended sociaal werk door de ogen van inwoners. Hogeschool Inholland.

- Van der Ent, B., Huber, M. (2024, maart). Netwerk dak- en thuisloze mensen is zoveel meer dan praktische steun. Binnenlandsbestuur.nl.

- Leijenhorst, A., Langedijk A. (2024, maart). Het trainen van welzijns- en gezondheidsambassadeurs in de wijk. Hogeschool Inholland.

- Purmer, H. (2024, februari). Opinie: Hoe nieuwe gemeenschappen zin brengen. NieuwWij.

- Wiersma, M., Leijenhorst, A., Van Pinxteren, M., Groenevelt, M. (2024, januari). Maak het bespreekbaar! Hogeschool Inholland.

2023

- Smith, P., (2023, november). Opinie: Lobby gokbedrijven raakt bestaanszekerheid jongeren. Het Parool.

- Duyvendak, J., Kesic, J. (2023, november). Opinie: Geert Wilders kán zich niet matigen. NRC.

- Linders, L., Nies, H., Canoy, M., Vos, E., Van Dam, J., Steinmetz, S., Hofman, E., Schrijver, E., Peters A., Ham, M., (2023, november). Ouderen als oplossing. Uitgeverij Van Gennep.

-Stacey, T., Kesic, J., Duyvendak, J. (2023). In Search of Spirit: nativism, Liberalism's Failures, and the Way Through. Contexts, 22(4), pagina 68 en 69.

Johnson, D. (2023, oktober). Film Triple ThreaT: NextGen. Triple ThreaT en Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

Van Dijk, M., Hermens, N. (2023, oktober). Triple ThreaT, een perfecte context voor de power with. Hogeschool Inholland.

- Steenvoorde, J., Lucas, P., Van der Ent, B.,  De Lange, M., IJdens, N., Huber, M., Hermens, N. (2023, augustus). Social Network First? Een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem. Hogeschool Inholland.

- Nieuwenhuizen, L. (2023, september). Inzichten en adviezen naar aanleiding van spelen van kaart-praatspel. Two-pager. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

-  Van Pouderoijen, Y., Hermens, N., Van Dijk, M. (2023, september). Meldcode & Partnerschap. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

-  Van Pouderoijen, Y. (2023, september). Check je gesprek. Partnerschap als basis voor oplossingen. Gesprekstool. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Film WSD-NH, Aafke Brinkhuijsen (Inholland), Rob Hartings en Larissa Leek (Mee & de Wering) (2023, mei)Blended hulpverlening.

- Smith, P. (2023, juli). Een brede kijk op jongerenparticipatie. Open research Amsterdam.

- Podcast Inholland met Josine Steenvoorde en Niels Hermens (2023, mei). Een andere kijk op het netwerk van dak- en thuisloze mensen. Hogeschool Inholland.

- Tilma, I., Jansen, E., Van der Pas, S., Kooiman, A., Werkman, R., Schamhart, R., Hendriksen, M., Middendorp, I., Purmer H. (mei 2023). Voors en tegens van lerende praktijken. www.socialevraagstukken.nl

- Smith, P. (2023, april). Schulden bij jongeren zijn vooral ook maatschappelijk probleem. Sociale Vraagstukken.

- Purmer, H. (2023, april). De huiskamer van Inholland (Hoe werkt het Studentsucces Centrum aan studenten welzijn?). Hogeschool Inholland.

-  De Pooter, A., Leloux-Opmeer, H. (2023, april). Samenwerking tussen formele en informele hulpbronnen: wat werkt?  Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Van Laarhoven, L., Purmer, H. (2023, maart). In samenspraak beslissen. Artikel in Vakblad Sociaal Werk #1 2023.

- Nieuwenhuizen, L., Kesic, J. (2023, maart). Verbinden, vertrouwen, versterken. Hogeschool Inholland.

- Smith, P., Kiewiet-van Ginkel, S. (2023, maart). Jongeren, geldstress en vraagverlegenheid. Hogeschool Inholland.

- Smith, P. (2023, maart). Opinie: 'Gemeente Amsterdam, versimpel je communicatie!'. Het Parool.

- Duyvendak, J., Kesic, J. (2023, januari). Terugkeer van de native: 'echte' of 'onechte' Nederlander?  Sociale Vraagstukken.

- Brinkhuijsen, A. (2023, januari). Krachten bundelen voor blended sociaal werk. Hogeschool Inholland.

2022

- Smith, P. (2022, december). Opinie: 'Brand Riekerhaven valt niet alleen een verwarde jongen te verwijten.' Het Parool.

- Podcast: met o.a. Lilian Linders en Radboud Engbersen (2022, november). Wij in de Wijk: Lessen van vier jaar Wij in de Wijk. Movisie.

- Podcast: Aafke Brinkhuijsen en Niels Hermens onderzoeken hoe zorgverleners en patiënten kunnen profiteren van digitale hulpverlening. Hoe ziet de toekomst van social work er volgens hen uit?  New Scientist.

- Kesic, J. (2022, november). Transnationalizing National Characterization: Meta-Images and the Centre-Periphery Dynamics in Spain and the South Slavic Region. Chapter 7 in New Perspectives on Imagology.

- Duyvendak, J., Kesic, J., Stacey, T. (2022, november). The Return of the Native: Can Liberalism Safeguard Us Against Nativism? 

-  Van Dijk, M. , Van Pouderoijen, I. (2022, november). Interview: Gebruik de meldcode als empowermenttool. Augeomagazine.

- Steenvoorde, J. (2022, september). Interview: Waarom het niet botert tussen ervaringsdeskundigen en zittende professionals. Website Zorg+Welzijn.

- Steenvoorde, J. (2022, augustus). Professionals versus ervaringsdeskundigen: wederzijds onbegrip. Sociale Vraagstukken.

-  Van Dijk, M., Van Pinxteren, M. , Linders, L. (2022, juli). Samenwerken en leren. Een advies om sociale teams in de Kop van Noord-Holland meer van elkaar te laten leren. Hogeschool Inholland.

- Jager-Vreugdenhil, M., Linders, L. (2022, juli). Gevoelig voor kwetsbaarheid. Platform Lectoren Sociaal Werk.

- Steenvoorde, J. (2022, juli). Groepsgewijze aanpak werkt!  Hogeschool Inholland.

- Linders, L. (2022, juli). Een ander perspectief op zorg. Zorg&Sociaalweb.nl. 

- Steenvoorde, J., Hermens, N. (2022, juni). De sociaal werker in het post-coronatijdperk. Hogeschool Inholland.

- Smith, P., Purmer, H. (2022, mei). De Wijkfabriek - Een verkenning van crafting communities, top-down en bottom-up organiseren in de wijk aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hogeschool Inholland.

- Tromp, N. (2022). Wie is voor jou belangrijk?  Kaart-praatspel. Regionale Kenniswerkplaats jeugd Noord-Hollland.

- Tromp, N. (2022, mei). Infographic voor professionals over samenwerken met informeel netwerk. Regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Tromp, N. (2022, mei). Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen. Handreiking voor professionals over samenwerken met informeel netwerk. Regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Middelweerd, H. (2022, maart).  5 belangrijke vragen over blended ondersteuning. Interview met Aafke Geisink-Brinkhuijsen (Hogeschool Inholland) in Zorg+Welzijn.

- Stomp, O., Rensen, P. (bron: Movisies, relatieblad voor het Sociaal Domein, nummer 1, 2022, maart). Niet alles oplossen in de wijk, interview met Lilian Linders, Lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein, Inholland over de impact van haar proefschrift over informele zorg.

- Geisink-Brinkhuijsen, A. (2022, januari). Tussen leeflaag en leefbaarheid. Samenwerking living lab voormalig gasfabriekterrein in Alkmaar. Hogeschool Inholland.

- Purmer, H., Boersma-de Witt, M., Schuurman, N., Leijenhorst, A. (2022, januari). Goed van Start! Bouwen aan nieuwe projecten voor wonen met ondersteuning. Hogeschool Inholland.

- Podcast Mantelzorger… en nu? (S01A43, Lillian Linders)  op www.alkmaarcentraal.nl.

- Smith, P. (2022, januari). Jongeren en geldstress. Hogeschool Inholland.

2021

- Kesic, J., Linders, L., Krijnen, P. (2021). Liever sociale reflexiviteit dan individuele reflectie. Hoofdstuk 13 in boek Sociaal weerwerk, maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn. Uitgeverij van Gennep. 

- Purmer, H., Boersma - De Wit, M. (2021, oktober). Start Me Up: uit de startblokken! Een waarderend onderzoek naar de doorontwikkeling van een woon-/zorgconcept. Hogeschool Inholland.

- Boersma, P., Gobbens, R. (2021, september). ‘Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; een coproductie van zorg en welzijn’.  Hogeschool Inholland.

- Engelbertink, M., Van Dijk, M., Van Gijzel, S., Van Hees, M., Van Oostaijen, E. (2021, september). Het benutten van ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid binnen Social Work opleidingen. Werkplaatsen Sociaal Domein.  

- Geisink-Brinkhuijsen, A., Hermens, N. (2021, september). Tussentijdse rapportage Blended Effectmeting Benchmark. Hogeschool Inholland.

- De Wit, T., Hermens, N. (2021, juni). Onderwijs binnen 'living lab' Stipp: leren in een levensechte setting. Hogeschool Inholland.

- Linders, L., Verharen, L. (2021). Missie Sociaal Werk. Hoofdstuk in boek Sociaal werk doordacht. Uitgeverij SWP.

- Linders, L. (2021). Sociaal werk gaat om andere mensen. Hoofdstuk in boek Sociaal werk doordacht. Uitgeverij SWP.

- Pinxteren, M., Linders, L. (2021, maart). Studentsuccescentrum Haarlem, een advies voor de ontwikkeling van een inclusieve gemeenschap bij het Studentsucces Centrum Inholland Haarlem. Hogeschool Inholland. 

- Steenvoorde, J., Van Dijk, M., Linders, L. (2021, maart). Shit, Mest en persoonlijke betrokkenheid. Artikel in Vakblad Sociaal Werk. Hogeschool Inholland.

- Wiersma, M., Van Vliet, J., Van Dijk, M., Van Goor, R., El-Gharbaoui, H., Steenvoorde, J., Uitman, S., Weling, J., Westhoff, S.  (2021, februari). Ondersteuning van jongeren (16-17 jaar) op de drempel van volwassenheid. Hogeschool Inholland.

- Van Dijk, M., (2021). De jongerenwerker als belangenbehartiger. Artikel in WSD magazine 'Op afstand nabij' pagina 28, 29.

- Steenvoorde, J. (2021)Onderwijs grijp je kans. Artikel in WSD magazine 'Op afstand nabij' pagina 17. 

- Smith, P. (2021). Literatuurstudie versterken van formele en informele steun. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Linders L. (2021). Laat de regie bij de mensen zelf, uit vertrouwen groeien wederkerige relaties. Interview door Jaap Bonkenburg in Tandem Magazine.

- Roodenburg, A. (2021). Vrienden maken buiten je eigen bubbelEvaluatie proeftuin friend4friend: opbrengsten voor de deelnemers en werkzame elementen voor de organisatie. Hogeschool Inholland.

- Linders, L. (2021). Vraagverlegenheid doorbreek je niet. Blog in: koepeladviesradensociaaldomein.nl.

2020

- Kesic, J., Duyvendak, J.W. (2020).  ‘La nation menacée : nativisme laïc, racial et populiste aux Pays-Bas’, in: Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat, Alain Viala (eds.) Traversées des mondes. Paris: CNRS Édition, pp. 251-271.

- Kesic, J., Duyvendak, J.W. (2020). ‘Secularist Nativism: National Identity and the Religious Other in the Netherlands’, in: Balkenhol, Markus, van den Hemel, Ernst, Stengs, Irene (eds.) The Secular Sacred. Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion. Bastingstoke: Palgrave Macmillan, pp.155-171.

- Smith, P. (2020). Wooncommunity: sociaal vangnet voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In: Socialevraagstukken.nl.

- Van Pinxteren, M.A., Kesic, J., & Linders, L. (2020). Pionierende wijkteams in Zaanstad: Een onderzoek naar de competenties die professionals nodig hebben bij integraal werken. Hogeschool Inholland

-Smith, P., Linders, L. (2020). Een praktijkonderzoek naar de empowerment en inclusie van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking in Haarlem. Hogeschool Inholland.

- Prins, E. (2020). Sociaal werkers, pak dit corona momentum. Interview met Lilian Linders. In: Zorgwelzijn.nl

- Linders, L. (2020). Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal. In: Socialevraagstukken.nl.

- Steenvoorde, J., Van Dijk, M., Linders, L. (2020). Hulpverleners, laat je eigen shit thuis. In: Socialevraagstukken.nl.

2019

- Van den Berg, P.,  Beukema, N.,  Kampen, T., Weling, J., Willems, M. (2019). De wijk als werkgever.  Insituut Gak, Hogeschool Inholland.

- Jansen, D. (2019). De wijk als patchwork. Hogeschool Inholland, Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

- Kampen, T. (2019). De Mens Centraal. Uitgeverij Van Gennep.

- Linders, L. (2019). Werken vanuit empowerment. Pleidooi voor sociale reflexiviteit. In: Buurtwijs.nl.

- Linders, L. (2019). Op zoek naar houvast. Empowerment als handelingskader in de praktijk van zorg en welzijn. (Lectorale rede). Hogeschool Inholland.

2018

- Kolner, C., Sprinkhuizen, A. (2018). Vijf jaar sociale teams in Noord-Holland. (Rapport "Uit het Doolhof"). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland-Noord.

- Linders, L. (2018). Sociaal werk gaat om andere mensen. Hogeschool Inholland.

- Linders, L., Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In: Platform Lectoren Sociaal Werk. Denken over professionaliteit van het sociaal werk.

2017

- Van der Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond. Fontys Hogeschool Sociale Studies.

- C. Kolner (2017) . Essay Preventie en vroegsignalering langs de lat van het medisch- , sociaal en publieke gezondheidszorg-model.

2014

- Linders, L., Feringa, D. (2014). De kunst van het laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. WMO Werkplaatsen. 

2010

- Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar de informele zorg in een volksbuurt. SdU.

 

 

 

Cookie-instellingen