Publicaties

Het Kennisplatform Empowerment & Professionalisering presenteert hier aan u de uitkomsten van onderzoek dat zij en partners in Noord-Holland en landelijke partners uitvoeren. 

2023

Steenvoorde, J., Lucas, P., Ent, B. van der, Lange, M. de, IJdens, N., Huber, M., Hermens, N. (augustus 2023) Social Network First? Een verkennend onderzoek naar de werking van netwerkondersteuning bij dak- en thuisloze mensen in Amsterdam en Haarlem. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Nieuwenhuizen, L. (september 2023). Inzichten en adviezen naar aanleiding van spelen van kaart-praatspel. Two-pager. Haarlem: Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Pouderoijen, Y. van, Hermens, N., Dijk, M. van (september 2023). Meldcode & Partnerschap. Haarlem: Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Pouderoijen, Y. van (september 2023). Check je gesprek. Partnerschap als basis voor oplossingen. Gesprekstool. Haarlem: Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Film WSD-NH, Aafke Brinkhuijsen (Inholland), Rob Hartings en Larissa Leek (Mee & de Wering) (mei 2023). Blended hulpverlening.

- Podcast Inholland met Josine Steenvoorde en Niels Hermens (mei 2023). Een andere kijk op het netwerk van dak- en thuisloze mensen. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Smith, P. (april 2023). Schulden bij jongeren zijn vooral ook maatschappelijk probleem. Sociale Vraagstukken.

- Purmer, H. (april 2023). De huiskamer van Inholland (Hoe werkt het Studentsucces Centrum aan studenten welzijn?)Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Pooter, A. de, Leloux-Opmeer, H. (april 2023). Samenwerking tussen formele en informele hulpbronnen: wat werkt?  Haarlem: Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Laarhoven, L., van, Purmer, H. (maart 2023). In samenspraak beslissen. Artikel in Vakblad Sociaal Werk #1 2023.

- Nieuwenhuizen, L., Kesic, J. (maart 2023). Verbinden, vertrouwen, versterken. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Smith, P., Kiewiet-van Ginkel, S. (maart 2023). Jongeren, geldstress en vraagverlegenheid. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Smith, P. (maart 2023). Opinie: 'Gemeente Amsterdam, versimpel je communicatie!'. Het Parool.

- Duyvendak, J., Kesic, J. (10 januari 2023). Terugkeer van de native: 'echte' of 'onechte' Nederlander?  Sociale Vraagstukken.

- Brinkhuijsen, A. (januari 2023). Krachten bundelen voor blended sociaal werk. Haarlem: Hogeschool Inholland.

2022

- Smith, P. (december 2022). Opinie: 'Brand Riekerhaven valt niet alleen een verwarde jongen te verwijten.' Het Parool.

- Podcast: met o.a. Lilian Linders en Radboud Engbersen (november 2022). Wij in de Wijk: Lessen van vier jaar Wij in de Wijk. Movisie.

- Podcast: Aafke Brinkhuijsen en Niels Hermens onderzoeken hoe zorgverleners en patiënten kunnen profiteren van digitale hulpverlening. Hoe ziet de toekomst van social work er volgens hen uit?  New Scientist.

- Kesic, J. (november 2022). Transnationalizing National Characterization: Meta-Images and the Centre-Periphery Dynamics in Spain and the South Slavic Region. Chapter 7 in New Perspectives on Imagology.

- Duyvendak, J., Kesic, J., Stacey, T. (november 2022). The Return of the Native: Can Liberalism Safeguard Us Against Nativism? 

- Dijk, M. van, Pouderoijen, I. van (november 2022). Interview: Gebruik de meldcode als empowermenttool. Augeomagazine.

- Steenvoorde, J. (september 2022). Interview: Waarom het niet botert tussen ervaringsdeskundigen en zittende professionals. Website Zorg+Welzijn.

- Steenvoorde, J. (augustus 2022). Professionals versus ervaringsdeskundigen: wederzijds onbegrip. Sociale Vraagstukken.

- Dijk, M. van, Pinxteren, M. van, Linders, L. (juli 2022). Samenwerken en leren. Een advies om sociale teams in de Kop van Noord-Holland meer van elkaar te laten leren. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Jager-Vreugdenhil, M., Linders, L., (juli 2022). Gevoelig voor kwetsbaarheid. Platform Lectoren Sociaal Werk.

- Steenvoorde, J. (juli 2022). Groepsgewijze aanpak werkt! Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Linders, L. (juni 2022). Een ander perspectief op zorg. Zorg&Sociaalweb.nl. 

- Steenvoorde, J., Hermens, N. (1 juni 2022). De sociaal werker in het post-coronatijdperk. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Smith, P., Purmer, H. (mei 2022). De Wijkfabriek - Een verkenning van crafting communities, top-down en bottom-up organiseren in de wijk aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Alkmaar: Hogeschool Inholland.

- Tromp, N. (2022). Wie is voor jou belangrijk?  Kaart-praatspel. Haarlem: Regionale Kenniswerkplaats jeugd Noord-Hollland.

- Tromp, N. (mei 2022). Infographic voor professionals over samenwerken met informeel netwerk. Regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Tromp, N. (mei 2022). Kwetsbare gezinnen en de vertrouwde mensen om hen heen. Handreiking voor professionals over samenwerken met informeel netwerk. Regionale kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Middelweerd, H. (maart 2022) 5 belangrijke vragen over blended ondersteuning. Interview met Aafke Geisink-Brinkhuijsen (Hogeschool Inholland) in Zorg+Welzijn.

- Stomp, O., Rensen, P. (bron: Movisies, relatieblad voor het Sociaal Domein, nummer 1, maart 2022). Niet alles oplossen in de wijk, interview met Lilian Linders, Lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein, Inholland over de impact van haar proefschrift over informele zorg.

- Geisink-Brinkhuijsen, A. (25 januari 2022). Tussen leeflaag en leefbaarheid. Samenwerking living lab voormalig gasfabriekterrein in Alkmaar. Alkmaar: Hogeschool Inholland.

- Purmer, H., Boersma-de Witt, M., Schuurman, N., Leijenhorst, A., (januari 2022). Goed van Start! Bouwen aan nieuwe projecten voor wonen met ondersteuning. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Podcast Mantelzorger… en nu? (S01A43, Lillian Linders)  op www.alkmaarcentraal.nl.

- Smith, P. (januari 2022). Jongeren en geldstress. Haarlem: Hogeschool Inholland.

2021

- Kesic, J., Linders, L., Krijnen, P. (2021). Liever sociale reflexiviteit dan individuele reflectie. Hoofdstuk 13 in boek Sociaal weerwerk, maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn. Uitgeverij van Gennep. 

- Purmer, H., Boersma - De Wit, M. (oktober 2021). Start Me Up: uit de startblokken! Een waarderend onderzoek naar de doorontwikkeling van een woon-/zorgconcept. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Boersma, P., Gobbens, R., (september 2021). ‘Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; een coproductie van zorg en welzijn’. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Engelbertink, M., van Dijk, M., van Gijzel, S., van Hees, M. & van Oostaijen, E. (september 2021). Het benutten van ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid binnen Social Work opleidingen. Werkplaatsen Sociaal Domein.  

- Geisink-Brinkhuijsen, A., Hermens, N. (september 2021). Tussentijdse rapportage Blended Effectmeting Benchmark. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- De Wit, T., Hermens, N. (juni 2021). Onderwijs binnen 'living lab' Stipp: leren in een levensechte setting. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Linders, L., Verharen, L. (2021). Missie Sociaal Werk. Hoofdstuk in boek Sociaal werk doordacht. Uitgeverij SWP.

- Linders, L. (2021). Sociaal werk gaat om andere mensen. Hoofdstuk in boek Sociaal werk doordacht. Uitgeverij SWP.

- Pinxteren, M., Linders, L. (maart 2021). Studentsuccescentrum Haarlem, een advies voor de ontwikkeling van een inclusieve gemeenschap bij het Studentsucces Centrum Inholland Haarlem. Haarlem: Hogeschool Inholland. 

- Steenvoorde, J., van Dijk, M., Linders, L. (maart 2021). Shit, Mest en persoonlijke betrokkenheid. Artikel in Vakblad Sociaal Werk. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Wiersma, M., van Vliet, J., van Dijk, M., van Goor, R., El-Gharbaoui, H., Steenvoorde, J., Uitman, S., Weling, J., Westhoff, S.  (15 februari 2021). Ondersteuning van jongeren (16-17 jaar) op de drempel van volwassenheid. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Van Dijk, M. (2021). De jongerenwerker als belangenbehartiger. Artikel in WSD magazine 'Op afstand nabij' pagina 28, 29.

- Steenvoorden, J. (2021). Onderwijs grijp je kans. Artikel in WSD magazine 'Op afstand nabij' pagina 17. 

- Smith, P. (2021). Literatuurstudie versterken van formele en informele steun. Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland.

- Linders L. (2021). Laat de regie bij de mensen zelf, uit vertrouwen groeien wederkerige relaties. Interview door Jaap Bonkenburg in Tandem Magazine.

- Roodenburg, A. (2021). Vrienden maken buiten je eigen bubbel, evaluatie proeftuin friend4friend: opbrengsten voor de deelnemers en werkzame elementen voor de organisatie. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Linders, L. (2021). Vraagverlegenheid doorbreek je niet. Blog in: koepeladviesradensociaaldomein.nl.

2020

- Kesic, J., Duyvendak, J.W. (2020).  ‘La nation menacée : nativisme laïc, racial et populiste aux Pays-Bas’, in: Catherine Courtet, Mireille Besson, Françoise Lavocat, Alain Viala (eds.) Traversées des mondes. Paris: CNRS Édition, pp. 251-271.

- Kesic, J., Duyvendak, J.W. (2020). ‘Secularist Nativism: National Identity and the Religious Other in the Netherlands’, in: Balkenhol, Markus, van den Hemel, Ernst, Stengs, Irene (eds.) The Secular Sacred. Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion. Bastingstoke: Palgrave Macmillan, pp.155-171.

- Smith, P. (2020). Wooncommunity: sociaal vangnet voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In: Socialevraagstukken.nl.

- Van Pinxteren, M.A., Kesic, J., & Linders, L. (2020). Pionierende wijkteams in Zaanstad: Een onderzoek naar de competenties die professionals nodig hebben bij integraal werken. Haarlem: Hogeschool Inholland

-Smith, P., & Linders, L. (2020). Een praktijkonderzoek naar de empowerment en inclusie van (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking in Haarlem. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Prins, E. (2020). Sociaal werkers, pak dit corona momentum. Interview met Lilian Linders. In: Zorgwelzijn.nl

- Linders, L. (2020). Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal. In: Socialevraagstukken.nl.

- Steenvoorde, J., Van Dijk, M., Linders, L. (2020). Hulpverleners, laat je eigen shit thuis. In: Socialevraagstukken.nl.

2019

- Van den Berg, P., Beukema, N.,  Kampen, T., Weling, J., Willems, M. (2019). De wijk als werkgever. Haarlem: Insituut Gak, Hogeschool Inholland.

- Jansen, D. (2019). De wijk als patchwork. Haarlem: Hogeschool Inholland, Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

- Kampen, T. (2019). De Mens Centraal. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep.

- Linders, L. (2019). Werken vanuit empowerment. Pleidooi voor sociale reflexiviteit. In: Buurtwijs.nl.

- Linders, L. (2019). Op zoek naar houvast. Empowerment als handelingskader in de praktijk van zorg en welzijn. (Lectorale rede). Haarlem: Hogeschool Inholland.

2018

- Kolner, C., en Sprinkhuizen, A. (2018). Vijf jaar sociale teams in Noord-Holland. (Rapport "Uit het Doolhof"). Haarlem: Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland-Noord.

- Linders, L. (2018). Sociaal werk gaat om andere mensen. Haarlem: Hogeschool Inholland.

- Linders, L. & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In: Platform Lectoren Sociaal Werk. Denken over professionaliteit van het sociaal werk.

2017

- Van der Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., & Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

- C. Kolner (2017) . Essay Preventie en vroegsignalering langs de lat van het medisch- , sociaal en publieke gezondheidszorg-model.

2014

- Linders, L. & Feringa, D. (2014). De kunst van het laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. WMO Werkplaatsen. 

2010

- Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar de informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: SdU.

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.