WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN
NOORD-HOLLAND 2023 - 2026

Drie professionaliseringsvraagstukken en de Impact van het sociaal werk staan in de Regionale Kennisagenda van de WSD Noord-Holland 2023 - 2026 centraal: 

We leren over deze vraagstukken in diverse leerateliers. Lees meer

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (WSD-NH) is 1 van de 15 Werkplaatsen Sociaal Domein die in Nederland actief zijn. Zie het volgende filmpje over de Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland en/of  de website Werkplaatsen sociaal domein. De werkplaatsen werken landelijk samen om de verkregen kennis te delen, samenhang aan te brengen tussen lokaal/regionaal en landelijk niveau en om samen te kunnen werken met landelijke kennisinstituten en andere landelijke partijen. 

WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN
NOORD-HOLLAND 2020 - 2022

U treft hier het activiteitenverslag aan van deze periode.

 

 

Submenu

Programma's


WERKPLAATS SOCIAAL DOMEIN OUDEREN
NOORD-HOLLAND 2023 - 2025

We onderzoeken in dit programma wat nodig is dat ouderen langer zelfstandig wonen in de wijk. Dat doen we vanuit diverse perspectieven: zorg, welzijn en sport/lifestyle. Via actualiteitencolleges agenderen we de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en in leerateliers gaan we met diverse partners in de regio aan de slag. Lees meer.

Cookie-instellingen