Nieuw artikel Lilian Linders in Sociale vraagstukken: Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal

710 keer bekeken

Hulpvraag en hulpaanbod blijken in deze tijd niet altijd op elkaar aan te sluiten. Lilian Linders, tien jaar geleden munter van het begrip ‘vraagverlegenheid’, pakte haar proefschrift er nog eens bij en doet suggesties om uit de patstelling te komen.

Tijdens deze coronacrisis schittert de hulpbereidheid door aanwezigheid. Een stortvloed aan initiatieven zet zich in om tegemoet te komen aan de noden in de samenleving. Daarbij blijkt het aanbod de vraag ruimschoots te overstijgen. Er is een over-aanbod aan vrijwilligers dat als buddy, oppasser of boodschappenbrenger aan de slag wil. Deels heeft dat te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod: aanbieders bieden vooral incidentele en vrijblijvende hulp terwijl vragers behoefte hebben aan duurzame hulp van mensen die ze kennen en vertrouwen. Vraagverlegenheid en acceptatieschroom spelen een belangrijke rol.

Het volledige artikel is te lezen op de website van sociale vraagstukken; Vraagverlegenheid in het nieuwe normaal

Cookie-instellingen