Onderzoek Pionierende wijkteams in Zaanstad

517 keer bekeken

Een onderzoek naar de competenties die professionals nodig hebben bij integraal werken.

Voor de gemeente Zaanstad waren de drie decentralisaties in het sociaal domein aanleiding om meer integraal te kijken naar het beleid in het sociaal domein. Deze publicatie focust op de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo die in de gemeente Zaanstad beide worden uitgevoerd door lokaal georganiseerde wijkteams. Zaanstad heeft het lectoraat Empowerment en Professionalisering gevraagd samen te werken in een project om meer zicht te krijgen op de competenties die (toekomstige) sociaal werkers nodig hebben bij integraal werken om (maatschappelijke) participatie van bewoners in de wijk te ondersteunen.

Het beoogde effect van dit project is meer zicht krijgen op wat het betekent om integraal te werken en te handelen in de praktijk en in hoe professionals daar vorm aan geven. We maken het handelingsrepertoire van professionals expliciet zodat zij, waar mogelijk, nog beter kunnen bijdragen aan de participatie van bewoners. Tegelijkertijd willen we samen leren en de expertise die de twee teams opdeden over integrale dienstverlening delen met professionals, beleidsmakers, bestuurders en studenten. Het onderzoek werd net voor aanvang van de coronacrisis uitgevoerd. De meeste data hebben we kunnen verzamelen, weliswaar in een heel andere setting dan waarin de wijkteams werken bij publicatie van dit onderzoek (met 1,5 meter afstand). Toch verwachten wij dat de beschreven competenties juist ook nu, met alle beperkingen die de covid-19 pandemie ons oplegt, relevant blijven om kwetsbare bewoners te ondersteunen bij participatiemogelijkheden in de wijk.

Lees het rapport via deze link

Cookie-instellingen